Prisijungimui naudojama vieninga KTU autentifikavimo sistema

Pranešk sistema KTU akademinei bendruomeneiŠioje sistemoje galite pranešti apie diskriminacijos, netinkamo elgesio, korupcijos ir akademinio nesąžiningumo atvejus, su kuriais susiduriate patys ar pastebite Universiteto aplinkoje. Visus atitinkamus atvejus nagrinės KTU Lygių galimybių komisija, Akademinės etikos kolegija, Studentų reikalų departamentas. Sistemoje pateikta informacija laikoma konfidencialia ir negali būti paviešinta asmenims, kurie nėra susiję su galimu pažeidimu ar jo tyrimu, išskyrus atvejus, kai pats pranešėjas jau yra paviešinęs šią informaciją.